Alla (s)hits låter lika illa?

Skola, Umeå

En grupp skolungdomar pratar med utbytesstudenter om vilka artister och musikstilar de gillar. En kille konstaterar: ”Best of all is poop music. I like rock sometimes, but in my life it is all about poop.”

En annan kille rättar honom snabbt och förklarar för de andra att det är popmusik som menas, och en av utbytesstudenterna svarar: ”Not that there is any difference, to be honest…”

Detta är inlägg 18 av 100, i initiativet #blogg100. Se alla deltagare och upptäck nya bloggfavoriter i årets deltagarlista!