”Jag är en ärlig och självständig person…”

Hört på en buss i Uppsala

Person 1: Grattis igen till jobbet!

Person 2: Tack! Det var kul att de var så impade av mitt CV och ville ha mig direkt.

Person 1: Men sa du inte förut att det var din mamma som skrev både ditt CV och ditt personliga brev?

Person 2: Jo… Jag borde nog tacka henne…